Vælg beløb og reward

Du har valgt Bronze som reward. Minimumsbeløbet for denne er 100,00 kr.

Her kan du/I støtte op om projektet.

Du/I får en stor tak for din/jeres støtte.

Partnerskaber