Find dit indre kompas

0,00 kr. 0.00% af 70.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet
Chris Poole @indrekompas

medlem siden 6. marts, 2015

Om projektet

Find dit indre kompas – et øvelseshæfte for 14-19 årige om respektfulde kæresteforhold og forebyggelse af seksuelle overgreb


Vores teenagere har virkelig brug for mere viden om, hvordan de bedre kan passe på sig selv i deres kærligheds- og natteliv. Det kan du være med til at gøre noget ved gennem din støtte til udgivelsen af ”Find dit indre kompas”.


Et alarmerende stort antal af unge i alderen 16-24-årige bliver udsat for eller udsætter deres kærester for forskellige former for krænkelser og vold. Unge er stærkt overrepræsenterede i voldtægtsstatistikkerne, hvor voldsudøveren ofte er en jævnaldrende. Krænkelser har mange og alvorlige følgevirkninger. (Se mere her)


Mange unge tørster efter oplysninger om, hvordan de kan opbygge og vedligeholde et respektfuldt forhold og undgå seksuelle overgreb. Alle unge burde undervises i, hvad et godt kæresteforhold er, ligesom man i mange folkeskoler allerede underviser i, hvad godt kammeratskab er.


Igennem årene har jeg undervist flere tusinde mennesker i alle aldre i voldsforebyggelse. Det er den erfaring jeg har kunnet gøre nytte af i udviklingen af øvelseshæftet ”Find dit indre kompas”. I samarbejde med psykologen Jacob Fogh, har jeg udviklet et materiale for både piger og drenge og det er det materiale jeg brænder for at færdiggøre og få udgivet. En stor del af ”Find dit indre kompas” har været prøvet i et pilotprojekt på fire skoler. Se www.voldsforebyggelse.nu.


Find dit indre kompas” vil fokusere på den positive vinkel (respektfulde kæresterelationer), og at alle kan spille en konstruktiv rolle i at begrænse kærestevold og seksuelle overgreb. Hæftet vil også indeholde perspektiver på rollen som udøver eller ven, en ressourceliste med de hjælpeinstanser, der i dag findes for voldsudsatte og udøvere, og internetsider, hvor unge kan søge mere viden.


Der vil være konkrete tekster og opgaver der belyser voldens konsekvenser for både den udsatte og den udøvende part, og øvelser og cases der giver de unge konstruktive alternativer når man bliver vred eller frustreret i et kæresteforhold.


Hvad er særligt ved ”Find dit indre kompas”:

  • Formatet. I stedet for at benytte sig af internet alene vil de unge få et trykt hæfte, som de kan læse og løse opgaver i med dyberegående tekster end internet er egnet til. Hæftet kan suppleres med billeder, film og andet ekstra materiale fra projektets hjemmeside.

  • Tilføjer selvindsigt og kompetencer. Øvelseshæftet skal, udover viden, også opbygge større selvindsigt og kompetencer fx i forhold til konfliktløsning i et kæresteforhold, hvad enten man er potentielt offer, krænker eller kammerat.


  • Forebyggelse af seksuelt overgreb. Om hvordan unge selv kan minimere deres risiko for at blive udsat for eller begå et seksuelt overgreb. Seksuelle overgreb kan finde sted i usunde/voldelige kæresteforhold, men en stor del af seksuelle overgreb begås af mennesker som den unge ikke er i et kæresteforhold til. Derfor skal emnet have sin egen plads i hæftet.
Anvendelsesmuligheder


Find dit indre kompas” vil kunne bruges i folkeskoler, efterskoler, produktionsskoler og andre ungdomsuddannelsesinstitutioner. Den vil blive udviklet således at unge mennesker kan bruge materialet på egen hånd, også udenfor en decideret undervisnings-situation.


Tidsramme
”Find dit indre kompas” er planlagt til at blive færdig udviklet og testet i løbet af foråret 2015 og udgivet efteråret 2015.


Hvad er det, jeg søger din økonomisk hjælp til?

  • at færdiggøre øvelseshæftet. Ca. 80 procent af materialet er udviklet og testet.
  • lay-out og grafisk design og trykning i 1000 eksemplarer
  • markedsføring og distribution
En del af det ansøgte beløb vil jeg bruge på at sende ”Find dit indre kompas” gratis til skoler i hele Danmark. Derudover vil materialet være tilgængeligt til download på diverse undervisningsportaler. Det er mit mål at få materialet ud så bredt som muligt.


Kontakt
Chris Poole, Voldsforebyggelse i Praksis
www.voldsforebyggelse.nu
info@voldsforebyggelse.nu


PS. Jeg har valgt titlen ”Find dit indre kompas” for at give et billede af, at de unge kan opdage og videreudvikle deres sunde fornuft og fornemmelse for personlig sikkerhed. Det kan hjælpe dem til at ”navigere” igennem deres personlige relationer ved at handle mere velovervejet.

Partnerskaber