Ud at køre med de skøre

0,00 kr. 0.00% af 15.000,00 kr.

0

crowdfunders
udløbet
Marius Høy Frandsen @5493387390

medlem siden 30. maj, 2017

Om projektet

Hjælp Teater TIMP tur/retur

Aarhus - Holstebro – Aarhus

Med forestillingen ...fra én skjorte til en anden...

I rytme, ord, sang og heltekostume udfolder Teater TIMP sine poetiske overvejelser om dét at være udsat i samfundet. Det siges, at der altid er 2 sider af samme sag. TIMP siger: der er mange sider af denne sag! Som mennesker er vi – udsatte eller ej – rige på sider.


Dette hylder vi i forestillingen ...fra én skjorte til en anden...


Den 14.-15. august 2017 skal Teater TIMP til Holstebro med forestillingen ...fra én skjorte til en anden... sammen med projektet VARTEGN. Men vi mangler penge til at gennemføre turen.


Teater TIMP er et teater for psykisk sårbare. Støttet af FO-Aarhus og Aarhus Kommune.


Siden august 2016 har Teater TIMP deltaget i projektet VARTEGN – en del af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017.


Teater TIMP er blevet inviteret af VIA, University College, Aarhus, til at deltage i Kunst- og

kulturprojektet VARTEGN. Projektet er tilrettelagt af undervisere fra VIA i samarbejde med


professionelle kunstnere fra det italienske kunstnerteam Societádell'Arte og udsatte


kunstnere/borgere med ønsket om at ”give plads til og synliggøre psykisk sårbare og mennesker,


der lever på kanten af samfundet. Give dem en stemme i samfundet - også i kulturbyen” (Klaus


Rubin, lektor i drama og teater, VIA).


Indtil videre har Teater TIMP i august/september 2016 gennemført første del af projektet -


bygning af en marionetdukke (8,5 m høj) med 12 tilhørende kasser svejset i metal - samlet kaldet


VARTEGN og skabt i samarbejde med udgangspunkt i dét at være udsat/sårbar i samfundet.


Siden efteråret 2016 har Teater TIMP arbejdet på at skabe en forestilling, der skal fungere i samspil med VARTEGN. Den enorme marionetdukke, der vil blive ført af 12 dukkeførere og de 12 tilhørende metalkasser bliver en del af et kæmpe setup omkring forestillingen ...fra én skjorte til en anden... der får premiere ved afsløringen af VARTEGN i Aarhus' kommende Bypark ved Ceresbyen. Forestillingen vil foregå med, i, på og omkring såvel dukke som kasser.


Projektet VARTEGN ledes af Corinne Roger og fire øvrige kunstnere fra det professionelle italienske kunstnerteam La societá dell'arte, Creazioni Lebigre & Roger, og har været et brobygningsarbejde mellem forskellige grupper i samfundet. Øvrige deltagere har været borgere/kunstnere fra Avisen Hus Forbi, Foreningen SAND (unge hjemløse), Kultur- og kontaktsted Kragelund, lokale kunstnere, undervisere og studerende fra VIA (lærere, pædagoger, beklædningshåndværkere, ergoterapeuter), AARHUS TECH og Ingeniørhøjskolen.


Teater TIMP er som nævnt et teater for psykisk sårbare. I arbejdet tager vi udgangspunkt i ressourcer fremfor sygdom. Herved bliver det muligt for den enkelte at opleve sig selv som deltagende og givende i samfundet. I dagens Danmark tales der meget om nytte: vi skal alle være nyttige i samfundslivet.


Teater TIMP søger midler til at kunne gennemføre turen til Holstebro. Vi er 15 personer og vi drømmer om at få dækket transport, overnatning og forplejning.


Ethvert beløb modtages med kyshånd!


Vi gør for en god ordens skyld opmærksom på at man kun får refunderet 95% af det beløb man har forsøgt at støtte med, såfremt projektet ikke opnår 100% funding og pengene dermed skal refunderes til giverne. Dette skyldes at den betalingsgateway man betaler igennem får 5% af støttebeløbene for sine services og er altså IKKE fordi vi selv beholder 5%!


De bedste hilsner


Teater TIMP


www.timp.dk


https://www.facebook.com/teatertimp/

Partnerskaber