4 typer crowdfunding

Der er 4 typer af crowdfunding som er mulig, og reguleret, i Danmark.

Donations crowdfunding

Donations crowdfunding er en offentlig indsamling.

Det betyder, at du skal anmelde den til Indsamlingsnævnet og havde den godkendt af dem – inden du kan starte med at modtage donationer.

Efter godkendelsen kan du bruge stort set alle indsamlingsplatforme, også en (reward) crowdfunding platform. Din egen hjemmeside, eller en anden platform der er lavet til formålet.

Du bør læse op til Indsamlingslovens bestemmelser, det gøres bedst på Indsamlingsnævnet hjemmeside, hvor du iøvrigt også kan anmelde din indsamling.

Indsamler du mere end 50.000 kr. (juli 2020), så skal du indsende et revisorpåtegnet regnskab efter indsamlingens afslutning.

Du bør også læse SKAT’s vejledning om donations crowdfunding (offentlig indsamling).

Reward crowdfunding

Updated on 26. oktober 2021

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment