European Market Crowdfunding Report 2023

Den årlige rapport omkring det europæiske crowdfunding markedet er på gaden, og jeg har selvfølgelig læst den igennem. 

61 sider med data om markedet i EU, og jeg har udvalgt et par interessante nedslagspunkter - som jeg mener fortæller lidt om det danske markedet, de udfordringer vi står i og ikke mindst som input til de længe ventede forhandlinger om den nye iværksætter strategi. 

Jeg vil gerne skrive om kendskabsgrad og diversitet i dansk crowdfunding. 

Lad mig starte med kendskabsgraden. Interessant bliver det så faktisk når mange måler på samfundets parathed til crowdfunding. Det man i rapporten kalder CMRI (Crowdfunding Market Readiness Index). I en top 15 ligger Danmark faktisk nummer 3. Der måles på antallet af platforme per indbygger, volume per indbygger, antal støttere per projekt, antal registrerede støttere per platform, antal investorer på platformen med ESMA licens, kendskabsgraden til crowdfunding (som skrevet om i afsnittet før dette). Af tallene kan udledes, at platformene er klar, at vi ligger godt til på de resultater der er opnået ved platformenes arbejde - men at vi ligger på en 11 plads ud af 15 i kendskabsgraden blandt befolkningen. 

Den helt store udfordring er altså KENDSKABSGRADEN.

For kommer kunderne først ind i butikkerne, så performer projekterne og platformene godt - til fordel for de projekter, virksomheder der søger kapital. Vi ligger nemlig nummer 1 i antal støttere per projekt, ud af de 15 lande. Altså danskere vil gerne støtte, når først de finder ud af at crowdfunding platformene findes, og at det er en mulighed at støtte virksomhederne ved køb af produkter (reward crowdfunding), låne penge til virksomhederne (låne crowdfunding) eller at blive medejer i virksomhederne (investerings crowdfunding).


Endnu mere interessant er det også at kigge på, hvordan de europæiske platformer ser på den offentlige kendskab til deres platform, og den type crowdfunding der tilbydes. Det vi i mange år i Danmark har talt om, som kendskabgraden til crowdfunding. I Danmark er vi med i NORTH gruppen, og som det kan ses af grafen opfatter investerings (equity) platformene kendskabgraden som 30,8 % god, 38,5 % neutral og 30,8 % som ikke tilfredsstillende. For lending platformene er tallene: 22,4 %, 16,4 % og 61,2 %. For reward platformene er tallene: 22,2 %, 11,1 % og 66,7 %. Tallene for lending og reward er tydelige og meget markanten: platformene har ikke nok bevågenhed. 

Noget vi har i tale sat i mange år, fra både egen side og i regi af Dansk Crowdfunding Forening. Det er hovedforklaringen på, at dansk crowdfunding ligger i den nederst 1/4 del, på tværs af EU, i udbredelsen af crowdfunding. Både kendskabet og størrelsen af markedet, antal projekter osv.. Det er ikke fedt at ligge nummer sjok. 

Kigger man på diversiteten skille vi os ingen ud i den nordlige region. 50,1 % af alle projekter er startet af kvinder inden for reward crowdfunding. 34,7 % indenfor låne crowdfunding og 19,1 % indenfor investerings crowdfunding. På investerings crowdfunding, altså equity, er vi klart nummer sidst blandt alle regionerne. I Danmark er investerings crowdfunding stort set ikke eksisterende, hvorfor tallene ikke kan siges at gælde for Danmark - når vi taler om investerings crowdfunding. 

Kigger vi på backer siden, altså dem der støtter crowdfunding projekterne. Så ser tallene sådan ud:

I vores region er 26,7 % af investorerne i investerings crowdfunding kvinder. I låne crowdfunding er tallet 24,8 % men i reward crowdfunding er antallet af kvinder der støtter projekterne 60,1 %. 

Reward crowdfunding er altså primært af kvinder og for kvinder. De er klart over repræsenteret, og det er det eneste område af alle kapitalrejsnings muligheder hvor kvinder sprænger alle de gængse rammer omkring funding. Både hvad angår antallet af udbudte projekter, og antallet af støttere (backers). 

Der står mange andre interessante ting i den rapport, og jeg vil nok lave flere blogindlæg om det i fremtiden. Mere sandsynligt er det dog, at jeg vil 'tweete' om det på X (der læser de danske politikere faktisk med), og det er vigtigt at de forstår denne rapport, og dermed de udfordringer vi står i. 

Så følg med både her og på X :)

Michael Eis (@michael) Skrevet af Michael Eis (@michael), 9. februar
Partnerskaber