Dansk Crowdfunding Forening

Imorgen bringer Berlingske en artikel om Dansk Crowdfunding Forening, som jeg er medstifter af.

Hvorfor nu det ? Hvorfor endnu en forening, i foreningens hjemland ? Det kan skrives meget godt: Fordi vi har brug for 'crowden' der samlet viser beslutningstagerne, at crowdfunding skal have en fremtid i Danmark.

Dansk Crowdfunding Forening er sat i verden for at samle alle gode kræfter i Danmark, der vil have at crowdfundingens potentiale forløses. Ikke bare den reward baseret crowdfunding, som drives her på booomerang.dk,  men også (og i særdeleshed) aktie crowdfunding (equity crowdfunding), som vi har arbejdet med i lang tid på crowdinvest.dk.

Som nogen måske husker fra tidigere her på bloggen, har jeg skrevet om aktie crowdfunding og crowdinvest.dk. Jeg har været i dialog med Finanstilsynet, direkte og via advokat, i nogen tid. Som andre har det. Før sommerferien 2013 ventede vi alle på en vejledning fra Finanstilsynet omhandlende vilkårene for det at drive en aktie crowdfunding platform som crowdinvest.dk. Notatet udebliv, og vi sparkede crowdinvest.dk til hjørne indtil vi kunne få en vejledning. Finanstilsynet har flere gange offentligt, i diverse medie og interviews med blandt andet undertegende, sagt at de da ville se 'positivt' på tiltag, der kunne gøre det lettere for danske iværksættere og eksisterende virksomheder, at fremskaffe risikovillig kapital. Så langt så godt.

Den 18. november kom notatet fra Finanstilsynet. Den korte udgave af det notat er, at i det notat listes alle forhindringer der er for at en aktie crowdfunding platform ville kunne tage form i Danmark. Forhindringer der dybest set kun gør det muligt for én af de eksisterende banker at lave en aktie crowdfunding platform. Kapitalkrav, krav om fondsmæglerstatus etc., gjorde det næste af med aktie crowdfunding, drevet af 'crowden' og ikke af en bank. Efter endnu en gennemlæsning, og en samtale med Finanstilsynet, fik vi opfattelsen af at en række undtagelser kunne få forhindringerne ned til det ene: at en aktie crowdfunding platform skal være registreret som fondsmægler. Dette kunne dog ikke bekræftes af Finanstilsynet.

En lang række emner, udover de nævnte, står stadigvæk uklar. Måske derfor den svenske aktie crowdfunding platform FundedByMe allerede har valgt, at lukke deres kontor i Danmark. Engelsk Crowdcube forsøger også med et dansk kontor, og vi må se om de samme med os vil forsøge at skabe opmærksomhed om Dansk Crowdfunding Forening. Udover vores notat 'Sæt Englene Fri', læs det her, hvor vi forsøger at komme med et svar til Finanstilsynets notat - med et bud på hvad vi mener man burde gøre for at forløse aktie crowfundingens potentiale i Danmark - søsætter vi så nu, Dansk Crowdfunding Forening. Crowden skal samles, og sammen skal vi skabe opmærksomhed blandt politikerne, erhvervslivet, medierne og alle danskere. Ganske ambitiøst, og ganske nødvendigt. Ellers dør aktie crowdfunding i Danmark, inden den starter. Hvem kan have interesse i det ?

Det første skridt var vores notat 'Sæt Englene Fri' . Det andet er etableringen af Dansk Crowdfunding Forening og foreningens projekt her på booomerang.dk, hvor vi forsøger at samle 50.000 kr. sammen for at komme igang. Hvis på noget tidspunkt i de sidste Dansk Crowdfunding Forening4 år, hvor jeg har arbejdet med crowdfunding i Danmark, det er meningen at vi skal slå til. Så er det nu ! Vi har allerede fået en lang række positive tilkendegivelser, og er så men allerede på 21 % funding, men der er lang vej endnu. Foreningen skal stiftes, hjemmeside, generalforsamling, bestyrelse, events og ikke mindst skal der netværkes en hvis kropsdel ud af bukserne blandt erhvervsfolk, iværksættere, uddannelsesinstitutioner, politikerne og mange mange andre, for at dette vil lykkes. Til det arbejder søger vi, i første omgang, de 50.000 kr..

Det er det artiklen imorgen i Berlingske omhandler, men du læste det her først !

UPDATE: 12.1.2014 kl. 23.12 Dansk Crowdfunding forhales af stram lovgivning
U
PDATE: 12.1.2014 kl. 23.12 Ordførere er tændte på aktie crowdfunding

 

 
Michael Eis (@michael) Skrevet af Michael Eis (@michael), 12. januar, 2014
Partnerskaber