Information om crowdfunding og SKAT

Med crowdfunding på banen i Danmark er det tid til at finde ud af, hvordan man som projektindehaver er stillet ift. SKAT og MOMS. booomerang.dk og DELOITTE har holdt et møde, og du kan læse en kort vejledning her.


Vi lever i Danmark. En del af det faktum er, at vi alle er med i det store crowdfunding–projekt, der hedder 'samfundet' Altså hvor vi bidrager med noget, og får meget igen.

I modsætning til crowdfunding a la booomerang.dk, så bestemmer vi ikke selv beløbet, vi 'crowdfunder' med, og har heller ikke de store muligheder for at 'shoppe' mellem incitamenterne. Jeg lader det ligger og springer frem til formålet med dette blogindlæg.

Siden starten af booomerang.dk, og dermed crowdfunding i Danmark, har skat og moms været et af de områder, man med rette har kunne stille dette spørgsmål til: "Hvordan forholder det sig med skat og moms i crowdfunding–regi"? Jeg har søgt rådgivning på området, og efter et møde med Deloitte, er følgende vejledning på sin plads.

At der er tale om en vejledning er vigtigt at fremhæve, da Deloitte (eller jeg) ikke vil stilles til ansvar - al skatterådgivning beror på ens egne formål, og dem kender vi af gode grunde ikke. Så vejledningen her er et udtryk for en her-og-nu vejledning med de p.t. gældende regler.

Ganske kort kan det skrives – uden den store overraskelse – at alle donationer/støtte er skattepligtig også når pengene kommer fra et crowdfunding–projekt. Vi lever som skrevet i Danmark, så der er nogle fradragsmuligheder. Disse fradragsmuligheder, og resultatet af disse, afhænger af i hvilket regi man laver sit crowdfunding–projekt. Her skelnes der mellem 3 'opsætninger': Privat, Hobby og Erhverv.


Forudsætningen for at et projekt i Privat– og Hobby–regi ikke skal momses er, at støtten (omsætningen) ikke overstiger 60.000 kr. Gør den det, skal der efter generelle love oprettes et CVR til aktiviteten alligevel. Og så er du i Erhvervs–kategorien. Den gode nyhed er, at der i Privat regi kan opnås et fradrag, hvis du selv investerer i dit projekt - hvilket vil være helt naturligt. Som Hobby–projekt vil det altid blive en 0-betragtning, hvilket vil sige, at selvom du investerer noget selv, så kan du aldrig opnå et fradrag. Hvordan sondringen imellem Privat og Hobby er, beror på den enkeltes projekt og situation og SKATs opfattelse heraf.

Regler for projekter der er Erhvervs–projekter er for omfattende, da der er mange muligheder for tolkning og mange regler for fradrag. Noget kan fradrages, andet kan ikke. Så også her skal der søges rådgivning hos egen revisor.

Dette var en lille vejledning og skal kun opfattes som sådan - igen: søg rådgivning hos egen revisor.
Michael Eis (@michael) Skrevet af Michael Eis (@michael), 18. december, 2011
Partnerskaber